Palmolive 2021

Palmolive

Palmolive 2021

Mural reklamowy dla Palmolive.

Ściany zrealizowane jako wykonawca, na zlecenie i we współpracy z firmą Braughman Group Media – koordynatorem projektu. www.braughman.com

Palmolive 2021
Palmolive 2021
Palmolive 2021
Palmolive 2021
Palmolive 2021
Palmolive 2021
Palmolive 2021
Palmolive 2021
Palmolive 2021