Wielka Woda

Netflix

Wielka Woda

Mural reklamujący polski serial telewizyjny Wielka Woda- serial, który był inspirowany powodzią tysiąclecia w Polsce. Mural został wykonany we Wrocławiu.

Ściany zrealizowane jako wykonawca, na zlecenie i we współpracy z firmą Braughman Group Media – koordynatorem projektu. www.braughman.com

Wielka Woda
Wielka Woda
Wielka Woda
Wielka Woda
Wielka Woda