ZS nr 1 Zgierz

Zespół Szkół nr 1 im. Cezaka w Zgierzu

ZS nr 1 Zgierz

Mural znajduje się w budynku Zespołu Szkół im. Cezaka w Zgierzu.

Naszym zadaniem było odtworzenie starej fotografii budynku szkoły, wykonanej 50 lat temu.

ZS nr 1 Zgierz
ZS nr 1 Zgierz
ZS nr 1 Zgierz
ZS nr 1 Zgierz
ZS nr 1 Zgierz