Vectra

Vectra

Vectra

Malowana kampania reklamowa, którą zrealizowaliśmy dla firmy Vectra. W roli głównej Cezary Pazura.

Ściany zrealizowane jako wykonawca, na zlecenie i we współpracy z firmą Braughman Group Media – koordynatorem projektu. www.braughman.com

Vectra
Vectra
Vectra
Vectra
Vectra
Vectra
Vectra
Vectra
Vectra
Vectra
Vectra