Szczepimy się

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Szczepimy się

Mural reklamujący akcje Szczepimy się. Kampania wykorzystywała wizerunek Cezarego Pazury.

Ściany zrealizowane jako wykonawca, na zlecenie i we współpracy z firmą Braughman Group Media – koordynatorem projektu. www.braughman.com.

Szczepimy się
Szczepimy się
Szczepimy się
Szczepimy się
Szczepimy się
Szczepimy się
Szczepimy się