Palmolive – Odrobina natury

Palmolive

Palmolive – Odrobina natury

Malowane reklamy Palmolive, wykonane w Gdańsku i Warszawie.
W kampanii istotnym elementem była integracja z zielenią znajdującą się w otoczeniu ściany.

Ściany zrealizowane jako wykonawca, na zlecenie i we współpracy z firmą Braughman Group Media – koordynatorem projektu. www.braughman.com

Palmolive – Odrobina natury
Palmolive – Odrobina natury
Palmolive – Odrobina natury
Palmolive – Odrobina natury
Palmolive – Odrobina natury
Palmolive – Odrobina natury
Palmolive – Odrobina natury
Palmolive – Odrobina natury
Palmolive – Odrobina natury
Palmolive – Odrobina natury
Palmolive – Odrobina natury
Palmolive – Odrobina natury
Palmolive – Odrobina natury