Ostatnia prosta

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ostatnia prosta

Mural promujący akcję Szczepimy się. W kampanii wykorzystano wizerunki znanych sportowców.

Ściany zrealizowane jako wykonawca, na zlecenie i we współpracy z firmą Braughman Group Media – koordynatorem projektu. www.braughman.com

Ostatnia prosta
Ostatnia prosta
Ostatnia prosta
Ostatnia prosta
Ostatnia prosta
Ostatnia prosta
Ostatnia prosta