Jobicon

Pracuj.pl

Jobicon

Mural reklamujący targi pracy Jobicon dla Pracuj.pl, zrealizowany w Krakowie.

Ściany zrealizowane jako wykonawca, na zlecenie i we współpracy z firmą Braughman Group Media – koordynatorem projektu. www.braughman.com

Jobicon
Jobicon
Jobicon
Jobicon
Jobicon
Jobicon