Encos

Encos

Encos

Encos to firma zajmująca się inżynierią i doradztwem w dziedzinie energetyki. Skupia się głównie na źródłach energii odnawialnej jakimi są elektrownie wiatrowe.

Symbol wiatru, wpisany w literę E stał się głównym skrótem myślowym przy tworzeniu znaku. Zaprojektowano typograficzny znak, gdzie logo stanowi całą nazwę firmy.

Stworzono również zestaw podstawowych materiałów akcydensowych: wizytówki, papier firmowy i teczki. Do oznakowania materiałów wykorzystano mapy synoptyczne, które pokazując różne kierunki wiatru, zagęszczają się tworząc ikony.

Encos
Encos
Encos
Encos
Encos
Encos
Encos
Encos