DISPOS

DISPOS

DISPOS

Identyfikacja wizualna dla firmy Dispos, zajmującej się projektowaniem i produkcją materiałów POS.

Logo składa się z litery D, która jest pierwszą literą nazwy firmy i frezu wpisanego w jej przestrzeń negatywową. Kształt frezu nawiązuje do plotera CNC, maszyny wykorzystywanej przy produkcji standów.

Zaprojektowano znak, materiały akcydensowe, folder, oznakowania pojazdów, kalendarze.

DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS
DISPOS